Prácheňské muzeum v Písku – HISTORIE PÍSECKÉ POŠTY

Organizátor: Prácheňské muzeum v Písku
Místo konání: Prácheňské muzeum, Písek
Datum: Od: 13.11.2015 09:00
Do: 29.11.2015 18:00
Žánr: Výtvarné umění | výstava
Město: Písek
Okres: Písek
Kraj: Jihočeský kraj
Cena: 20 Kč, 40 Kč

Popis akce

ýstava u příležitosti 100. výročí narození Václava Konštanta Václav Konštant
O první poště, poštmistrech,
a razítkách v Písku.

Vydal Klub filatelistů v Písku k výročí 190 let písecké pošty
a 50 let Klubu filatelistů v Písku (1969).

190 let od založení pošty v Písku je dlouhá doba, avšak v historii poštovnictví to je pouze zlomek času, který byl k vývoji zapotřebí, protože pošta je zařízení velmi staré. Až do dnešní doby se zachovaly zprávy o poštovním zařízení z doby okolo narozeni Krista (prof. Milligan: Potulky v papyrech). Tehdejší pošta císařská dopravovala většinou jen úřední zprávy a právě proto se dochoval ku příkladu seznam z roku 255 před Kristem (je uveřejněný v „Hýbech papyri č.110“), kde je pečlivě zaznamenán den a hodina příchodu posla, jeho jméno, jméno úředníka, který přijímal a vydával dopisy, adresát a počet dopisů, jakož i jména poslů, jimž ty dopisy byly svěřeny k dopravě. Vše vedeno jako deník na dnešním poštovním úřadě. První organisované poštovní spojení u nás se však uskutečnilo až roku 1527 a při volbě krále Ferdinanda došlo k prvnímu poštovnímu spojení s Vídní. Poštovní trať vedla přes Tábor do Vídně, takže JIŽNÍ ČECHY stály u kolébky poštovnictví v Čechách. První poštovní spojení přes Písek do Lince se uskutečnilo roku 1645, kdy bylo nutné pro nepříznivou vojenskou situaci přeložit poštovní spoj místo přes Tábor na Dobříš, Písek a přes Budějovice do Lince. Tou dobou byl hlavním poštmistrem pro Čechy v Praze Ferdinand PRUGER.

Fotografie

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist