HOLLAR ET ALII / Barokní grafiky ze sbírky AJG

Organizátor: Alšova jihočeská galerie
Místo konání: Wortnerův dům AJG, České Budějovice
Datum: Od: 13.11.2015 09:00
Do: 24.01.2016 18:00
Žánr: Výtvarné umění | výstava
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Popis akce

Soubor grafiky Alšovy jihočeské galerie vznikl současně s jejím založením v roce 1953. Galerie převzala do správy část sbírek Městského muzea v Českých Budějovicích, současně však pod vedením ředitele Bohumila Houdka zahájila systematickou sbírkotvornou činnost. Vedle skvělé kolekce grafik současných umělců se v galerijních depozitářích nachází i na devět set grafických listů z období raného novověku.

Cílem výstavy Hollar et alii / Barokní veduty a krajiny na grafikách ze sbírky AJG je přiblížit část tohoto pozoruhodného souboru.

Výstava představuje rozličné způsoby zobrazování krajiny v grafickém médiu od přelomu 16. a 17. století po práh 19. věku. Nejstarším vystaveným exponátem je Pokušení Krista od Hieronyma Cocka podle předlohy Pietera Bruegela st. (1554). Těžiště výstavy spočívá v grafikách 17. a 18. století. Představený soubor časově uzavírá veduta Bechyně Karla Postla a Lorenze Janschi (po 1800).

Pojítkem vystavených děl je námět – všechna se zabývají obrazovou reprezentací krajiny. Krajina není jen fyzickou částí georeliéfu, který nás obklopuje a vymezuje náš životní prostor – slovy Václava Cílka je krajina „tím, proč lezeme na rozhlednu“, tedy sociálním prostorem nadaným dobově srozumitelnými symbolickými významy (v baroku například prostřednictvím drobných sakrálních staveb).

Smyslem výstavy je ukázat, jak se některé z těchto symbolických významů odrážely v médiu grafiky – technicky reprodukovatelného obrazu. Grafika stála na počátku zmnožování divákových vizuálních podnětů. Zatímco středoevropský věřící na prahu 15. století za svůj život mohl spatřit jen několik málo obrazů ve farním kostele, jeho pravnuk na počátku raného novověku míval ve škapulíři svatý obrázek ve formě dřevořezu a čtenáři si postupně zvykali na reprodukované ilustrace. Porozumění raně novověké grafice je tak svým způsobem cestou za odlišnou vizuální zkušeností, stojící nikoliv na blikajících neonech a billboardech, ale na trpělivé minuciózní práci rydla, vůni kyseliny a tlaku tiskařského lisu.

Více zde: http://www.ajg.cz/vystavy2/wortneruv-dum/

Fotografie

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist