Den otevřených dveří památek v Písku

Organizátor: Odbor školství a kultury města Písek
Místo konání: Písek - památky
Datum: Od: 12.09.2016 09:00
Do: 12.09.2016 00:00
Žánr: Jiné |
Město: Písek
Okres: Písek
Kraj: Jihočeský kraj

Popis akce

Odbor školství a kultury města Písek ve spolupráci se správci jednotlivých objektů pořádá v sobotu 12. září 2015 „Den otevřených dveří památek v Písku“. Stejně jako v minulých letech se akce zaměřuje především na památky běžně širokému publiku nepřístupné s cílem rozšířit povědomí o místním kulturním dědictví. Národním garantem projektu EHD - Dny evropského dědictví (www.ehd.cz), v jehož rámci se písecká akce koná, je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Veřejnost bude mít mimořádnou možnost prohlédnout si např. dům U Slona a části domu U Koulí či nahlédnout do původního bankovního domu v Karlově ulici. Velké oblibě se již několik let těší návštěvy Kronbergerova altánu v Komenského ulici. Zpřístupněn bude také pietní park sv. Trojice včetně zvonice a kostela, který oživí houslové improvizace japonské umělkyně Minori Nakaune. V několika objektech připravili také prohlídky s průvodcem – ty se uskuteční např. v prostorách Sladovny, Zemského hřebčince a staré vodárny. Otevřené budou i brány píseckých kostelů s asistencí kvalifikovaných kustodů. Pro zájemce bude rovněž otevřen vojenský hřbitov, kde je provedou členové Vojenskohistorické společnosti Písek. V původní rolnické škole je v rámci EHD pořádán Den otevřených dveří SZeŠ Písek k výročí školy.

Přehled píseckých památek zapojených do projektu:

Děkanský kostel Narození Panny Marie, Bakaláře 10:30–17:00 h
Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže, Velké náměstí10:30–16:00 h
Filiální kostel sv. Václava, Václavské náměstí 10:30–16:00 h

Písecké katolické kostely jsou v letošní sezoně zpřístupněny projektem "Otevřené brány píseckých kostelů", www.kostelypisek.cz. Prohlídku děkanského kostela lze v odpoledních hodinách spojit s výstupem na jeho velkou věž (rezervace termínu výstupu na www.pisek.eu).

Dům U Koulí, ul. Fráni Šrámka - 8:00–12:00 h

V rámci EHD bude zpřístupněno:

- čp. 131 přízemní vestibul a venkovní část zahrady

- čp. 134 chodba domku a dvorek pod baštou

- čp. 128 průchod dvorkem nad příkopem do domku na Bakalářích

Kronbergerův altán, Komenského ul. 61 9:00–12:00, 13:00–16:00 h
Při akci můžete navštívit v horním patře altánu klubovnu Klubu filatelistů Písek zhlédnout mj. nejstarší poštovní schránku v Písku, historické pohlednice a další kuriozity.

Sladovna, Velké náměstí 113 - 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 h
Jedinečná příležitost shlédnout v rámci dne památek Sladovnu tak, jak ji neznáte! Chcete vidět základní kámen Sladovny, skrytou skálu, na které stojí, temné půdy, vlhká sklepení a další tajemná zákoutí? Prohlídky začínají ve výše uvedené časy.

Původní bankovní dům, Karlova 108 - 8:00–12:00 h
V rámci EHD je možno vstoupit do chodeb a schodiště budovy se zajímavou štukovou výzdobou.

Dům U Slona, Karlova 3 - 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 h
Spolky přátel domu U Slona a přátel Kamenného mostu nabízejí prohlídky domu ve skupinách, rezervace na e-mailu: sebestova@volny.cz. Vstupné dobrovolné, výtěžek je určen na obnovu domu.

Pietní park sv. Trojice, Na Výstavišti - 9:00–12:00 h
Při akci bude možno si v areálu sv. Trojice prohlédnout interiér kostela, v němž navíc od 10 do 11 h zazní houslové improvizace japonské umělkyně Minori Nakaune. Dále bude mimořádně zpřístupněna zvonice.

Původní rolnická škola, Čelakovského 200 - 8:00–14:00 h
V rámci EHD je pořádán Den otevřených dveří SZeŠ Písek k výročí 145 let od založení Rolnické školy.

Stará vodárna, U Vodárny - 14:00–15:30 h
Návštěvníci se organizovaně s odborným doprovodem seznámí se starou městskou vodárnou a vodojemem. Prohlídka začíná ve 14 h u malé vodní elektrárny (pravý břeh Otavy u vyhlídky na Václavský jez). Cesta prohlídky vede také přírodním terénem (louka, les) a do vrchu.

Vojenský hřbitov, Čížovská ul. (u průmyslové zóny) - 10:00–15:00 h
V rámci EHD bude přístupný hřbitov včetně kaple s výstavou k jeho dějinám, se kterými návštěvníky podrobně seznámí členové Vojenskohistorické společnosti Písek.

Zemský hřebčinec, U Hřebčince 479 - 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 h
Prohlídky s průvodcem se při akci uskuteční v dané dopolední a odpolední hodiny. Vstupné dobrovolné.

Změny vyhrazeny. Vstup do objektů na vlastní nebezpečí.

Fotografie

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist