Alšova jihočeská galerie – Alšova země / Když staré bylo nové

Organizátor: Alšova jihočeská galerie
Místo konání: Alšova jihočeská galerie, Zámek č. p. 144, Hluboká nad Vltavou – zámecká jízdárna
Datum: Od: 29.03.2017 09:00
Do: 17.04.2017 18:00
Žánr: Výtvarné umění | výstava
Město: Hluboká nad Vltavou
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj
Cena: základní vstupné 75 Kč, rodinné 140 Kč, snížené 50 Kč

Popis akce

Alšova země – Když staré bylo nové,...
Alšova jihočeská galerie pořádá pravidelně výstavní projekt pro děti a mládež v oblasti výtvarné, dramatické, literární, hudební výchovy. Tento projekt má každý školní rok své specifické téma, které spojuje práce všeho typu v jakékoli oblasti tvorby. Projekt je ve školním roce 2016/2017 poprvé pod hlavičkou Alšovy země, kterou AJG převzala od Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ačkoli Alšova země byla po 50 let prestižní soutěží pro školy z celé republiky, v rámci spojení s projektem Alšovy jihočeské galerie je projektem nesoutěžním pro všechny výchovné a vzdělávací instituce.

Letošní ročník je specifický propojením tématu s nově uspořádanou stálou expozicí v Hluboké nad Vltavou - Meziprůzkumy / sbírka AJG 1300–2017. Když staré bylo nové,... je výzvou zamyslet se nad uměleckým setkáním starého a nového tak, jako v expozici, kde najdeme středověké, moderní a současné umění pěkně pospolu ve vzájemném dialogu.

Vystavené práce jsou inspirovány vzpomínkami lidí, budov, předmětů i uměleckých děl. Reflektují proměnu tvarosloví předmětů denní potřeby v průběhu času a nastiňují aplikaci současných sociálních konstruktů na literární a umělecká díla z minulosti. Některé práce jsou zaměřeny na dějinný vývoj společnosti, jiné zvou k zamyšlení nad otevřenou budoucností. Odrážejí pohled pedagogů, žáků a studentů na přeměnu kultury, na časovost a pomíjivost, vyjádřený předně výtvarně a literárně.

Vernisáž Alšovy země proběhne 28. března v zámecké jízdárně. Program zahrnuje dramatické, hudební a taneční vystoupení přihlášených institucí, čtení ukázek z literárních prací a bude doplněn o výtvarný workshop časopisu Raketa.

Cílem projektu pro rok 2016/2017 bylo motivovat pedagogy k tvořivé práci se studenty a zajistit kulturní program pro místo setkání – vernisáž, který podpoří vzájemnou inspiraci, motivaci k účasti na kulturním dění a spolupráci jak mezi institucemi a galerií, tak mezi organizacemi samými. Projekt tvoří vhodné prostředí pro výchovu ke zdravému vztahu ke kultuře, zprostředkování hodnot a tradic vycházejících z umění a přiblížení se k nim vlastní tvorbou.

Fotografie

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist