První světová válka / léta zkázy a bolesti

Organizátor: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Místo konání: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Datum: Od: 12.11.2017 09:00
Do: 11.11.2018 17:30
Žánr: Výtvarné umění | výstava
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Popis akce

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj a další spolupracující instituce zvou v souvislosti s oslavami 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu na zcela ojedinělý výstavní projekt "První světová válka - léta zkázy a bolesti", který vzniká na celém druhém podlaží historické budovy Jihočeského muzea.


První světová válka je nyní, v době relativní hojnosti a bla­hobytu, vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl právě tento první globální válečný kon­flikt, který dal tvář dvacátému století. Deset milionů padlých, desítky milionů zraněných fyzicky i duševně, hlad, bída, pande­mie španělské chřipky, zhroucené státy, zničená měs­ta, ale také naděje (bohužel plané) v podobě nových my­šlenkových proudů a revolucí... to vše a ještě mnohem více výstava reflektuje. Hlavní dějová a ideová linie expozice je dopad války na konkrétního člověka – ať již vojáka rakousko-uherské armády či legionáře, na frontě či v zajetí, tak i na člověka v týlu.

TÉMA
Expozice si klade za cíl zmapovat první světovou válku jako takovou s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko, tak i jihočeský region, Československo, ale i v mezinárodních souvislostech – zejména v česko-rakouských. Na počátku první světové války byla rakousko-uherská monarchie, na jejím konci pak bývalé soustátí, na jehož troskách vznikly následnické státy – mimo jiné Rakousko a Československo. Českému návštěvníkovi se představí i dosud neobvyklý rakouský pohled na konec války, rozpad monarchie a vznik následnických států – a naopak. Stejně tak může být pro rakouské zájemce zajímavý i pohled českých studentů na tuto problematiku.

OKRUHY
Základními tematickými okruhy výstavy jsou: začátek války, českobudějovické pluky; vojáci na frontách války – zranění, zákopová válka, lazarety, invalidé, hroby, pomníky; týl a jeho problémy – zhroucení zásobování, hlad, „nouzové“ kuchařské recepty, odvádění nových ročníků na frontu, život ve městě (České Budějovice); československá zahraniční akce, T. G. Masaryk, Maffie, legie, národní, dělnické a socialistické hnutí, osobnosti; odraz války v umění, literatuře, filmu, propagandě; válka jako katalyzátor společenského dění – revoluce v Evropě, rozpad Rakousko-Uherska, vznik následnických států; válečná „statistika“ – mrtví, ranění, španělská chřipka, ale i technický rozvoj.

VYSTAVOVANÉ EXPONÁTY
Ve výstavních sálech budou k vidění například zbraně, zbraňové systémy, výzbroj, výstroje, ukázky zranění vojáků, předměty osobní provenience – deníky, věci denní potřeby, individuální tvorba vojáků na frontě či v zajetí, korespondence, umělecká tvorba i tvorba amatérská, propaganda – letáky, plakáty, vyhlášky, úřednická agenda, fotografie, pohlednice, modely, makety, lékařské nástroje, denní tisk, modely a makety velkých vojenských objektů, typů techniky (tanky, letadla, lodě, ponorky, pevnosti) atd. Interaktivní kiosky nabídnou doplňkové informace, fotografie, postupy front, lokalizace českobudějovických (jihočeských) jednotek na frontách, filmové dokumenty z filmotéky Jihočeského muzea a dalších jihočeských muzeí, ukázky z textů deníků apod.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A DOPROVODNÉ AKCE
V rámci výstavy je dále připraven propracovaný vzdělávací program vhodný zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních škol. Zahrnuje komentovanou prohlídku expozice s interaktivními prvky a edukační lístkovou brožurou navíc. Během trvání výstavy se chystají i doprovodné akce a přednášky, jež globální válečný konflikt dvacátého století představí ještě podrobněji. Harmonogram akcí bude zveřejněn zde, na webových stránkách.

OTEVÍRACÍ DOBA
Výstava je přístupná od 12. listopadu 2017 do 11. listopadu 2018. Otevírací doba: úterý - neděle, svátky od 9:00 do 17:30.

Fotografie

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist