Yvona Mazehóová

Popis subjektu

* vedoucí Ateliéru arteterapie PF JU
* současně vyučuje na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU
* provozuje soukromou poradenskou praxi

Členství v odborných společnostech:

* ČAA - Česká arteterapeutická asociace - člen výboru ČAA
* STAR - Stress and Anxiety Research Society
* ČAPV - Česká asociace pedagogického výzkumu
* České grafognostické sdružení

Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2003): Anxiety in Volunteerism: One of their Motives for Volunteering? In Vobr, R., Krejčí, M. (Eds.): Adapted Physical Activities - European Dimensions. JčU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 29 - 32.

Mazehóová, Y. (2003): Anxiety as a Motivator for Volunteerism. Book of Abstracts 24th International Conference Stress and Anxiety. 10 - 12th July, Lisbon - Portugal.

Mazehóová, Y., Kouřilová, J. (2004): Comparison of Self-report and Projective Data in Anxiety Measurement: STAI vs. Coloured Version of Wartegg drawing Test. Book of Abstracts 25th International Conference Stress and Anxiety. 8 -10 th July, Amsterdam, The Netherlands.

Švestková, R., Plodková, B., Mazehóová, Y. (2004): Zhodnocení rozvoje sociálně preventivního programu Pět P na ZSF JčU. Sociální práce.

Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2005): Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. In Fellner, R. (Ed.): New perspectives In Cognitive and InterculturalLearning: from Preschool Education to Information Society. Fragmenta Ioannea Collecta, Svatý Jan pod Skalou. ISSN 1214-5041

Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2005): Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. In Jandová, R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny vzdělávání. JčU v Č. Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, s. 134 - 135. ISBN 80-7040-789-1

Mazehóová, Y., Stuchlíková, I. (2005): Anxiety of future teachers - self-report and projective data. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI, 23 - 27th August, Nicosia, Cyprus. ISBN 9963-607-65-9

Mazehóová, Y. (2005): Rodič dítěte "školsky oslabeného" a jeho postoj k dítěti, ke škole a k odborné péči. In Macek, P., Dalajka, J. (Eds.): Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. FSS MU, Brno. ISBN 80-210-3804-7

Stuchlíková, I., Mazehóová, Y. (2005): Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník příspěvků. Psychologický ústav AV ČR, Brno, 360-368. ISBN 80-86174-09-3

Mazehóová, Y., Stuchlíková, I. (2006): Fear of failure, rejection and loss of power and corresponding irrational beliefs. Book of Abstracts 27th International Conference Stress and Anxiety. 10 - 12th July, 103. Rethymnon, University of Crete Press.

Mazehóová, Y., Kouřilová, J. (2006): Projektivní cesty k poznání našeho pojetí výuky. Pedagogické dny 2006/2007. Sešit anotací. Technická univerzita, Liberec 2006, s. 51 - 52. ISBN 80-7372-095-7

Procházka, M., Kouřilová, J., Mazehóová, Y. (2006): Příručka pro přípravu lektorů vzdělávání dospělých. Učební text pro pracovníky JET a EDU. Nepublikovaná skripta. PedF JU, Č. Budějovice.

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. (2007). Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, s. 72, Union of Psychologists Associations of the Czech Republic. ISBN 978-80-7064-017-3

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. (2007): Implicit motivational fear tendencies in repressors. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22 July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic.

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. (2007): Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Sborník anotací. XV. Konference ČAPV, 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice. ISBN 978-80-7040-987-9

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. (2007): Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Sborník příspěvků. XV. Konference ČAPV, 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice. ISBN 978-80-7040-991-6

Stuchlíková, I., Mazehóová, Y., Kouřilová, J. (2007): Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers. European Educational Research Association, 19 - 21 September 2007, Ghent, Belgium. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, s. 56

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. (2007): Developing the professional identity of future teachers through art-therapeutic techniques. European Educational Research Association, 19- 21 September 2007, Ghent, Belgium.


Monografie:

Stuchlíková, I., Prokešová, L., Krejčí, M., Mazehóová, Y., Kouřilová, J. (2005): Zvládání emočních problémů školáků. Portál, Praha. ISBN 80-7178-534-2


Disertační práce:

Mazehóová, Y. (2007): Uplatnění arteterapie v praxi pedagogicko-psychologického poradenství. PF UK, Praha.


Recenze:

Kucharská, A. (Ed.) (2005): Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Sborník PF UK, Praha. ISBN 80-7290-217-2


Prezentace výsledků na kongresech, sympoziích apod.:

* 24th International Conference Stress and Anxiety, 10 - 12th July 2003, Lisbon - Portugal.
* 25th International Conference Stress and Anxiety, 8 - 10th July 2004, Amsterdam - The Netherlands.
* IV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku a II. konference Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu. 17. - 19. ledna 2005, Olomouc. (Mazehóová, Y., Stuchlíková, I., Kouřilová, J. (2005). Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti.)
* Mezinárodní pedagogická konference Nové perspektivy v kognitivním a interkulturní vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. 26. - 29. června 2005, Svatý Jan pod Skalou a Praha.
* 11th Biennial Conference EARLI, 23 - 27th August 2005, Nicosia, Cyprus.
* Konference s mezinárodní účastí Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 15. - 16. 9. 2005, Č. Budějovice.
* 27th Stress and Anxiety Research Society Conference, 13-15 July 2006, Rethymnon, Crete.
* X th European Congress of Psychology, 3 -6 July 2007, Prague, Czech Republic.
* 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22 July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic.
* XV. Konference ČAPV, 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice.
* European Educational Research Association, 19 - 21 September 2007, Ghent, Belgium.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Yvona Mazehóová Ph.D.
Telefon: +420 389 033 140
E-mail: mazeh@pf.jcu.cz

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění
  • Umělec | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist