Veronika Faktorová

Informace o subjektu

Životopis

Narozena 22. 12. 1979

Vzdělání:

1998 - 2004 Mgr: český jazyk a literatura - historie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

2004 - 2008 Ph.D.: dějiny novější české literatury, Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta
Disertační práce: "Mezi poznáním a imaginací. Cestopis v obrozenské literatuře."
Profesní specializace:

dějiny české literatury 19. století
Grantové projekty:

Dějiny české literatury v nadnárodním kontextu (MSM 600 766 503; členka týmu od r. 2005)

Nadnárodní dimenze české literatury (GAČR 405/05/H 526; členka týmu od r. 2005)
Publikace (výběr):

Mezi imaginací a poznáním. Host 6, 2008, s. 65-68.

Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové. In Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 22.-24. února 2007 (k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok). Praha, Academia KLP 2008, s. 283-293.

Itálie českých obrozenců. Literární archiv 39, 2007, s. 7-19.

Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise. In Slovanství a česká kultura 19. století, Sborník příspěvků z 25. plzeňského mezioborového sympozia. Praha, KLP 2006, s. 384-394.
Edice:

Dialog mezi filozofií a literaturou. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006. 96 s. (spoluautor: Broučková V., Martinek J., Skalický D.)

zdroj:http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-faktorova.php

Kontaktní informace

Jméno: Mgr. Veronika Faktorová Ph.D.
Telefon: 00 420 387 774 857
E-mail: veronika.faktorova@gmail.com
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-faktorova.php

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist