Veronika Boučková

Informace o subjektu

Životopis

Narozena 9. 2. 1978

Vzdělání:

1996 - 2003 Mgr: český jazyk a literatura - latina
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta

2003 - 2007 Ph.D.: dějiny novější české literatury,
Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta
Disertační práce: "Poezie básníků Literární skupiny"
Výuka:

od r. 2004 česká literatura 1. pol. 20. století, latina
Granty:

Dějiny české literatury v nadnárodním kontextu (členka týmu od r. 2005)

Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (členka týmu od r. 2006)

Srdce smrt. Tvorba brněnské Literární skupiny (Grant Ministerstva kultury ČR, 2008)

Reprezentace a literární historie (členka týmu od r. 2009)
Vybrané publikace:

Expresionistické vlivy a souvislosti v díle Josefa Chaloupky (Kamarád mrtvých). In Bauer, M. (ed.), Hledání expresionistických poetik. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 2006, s. 237-242.

Vztah individuality a kolektivu v dílech básníků Literární skupiny. In: Halamová, M. (ed.), Nadnárodní dimenze české národní literatury I. České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama 2005, s. 61-78.

Vztah ženy a venkova v prózách Pavly Buzkové. In: Navrátil, I. (eds.), Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Semily, Státní okresní archiv Semily 2005, s. 190-194.

Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha. Česká literatura, roč. 55, č. 1, 2007, s. 79-85.

František Götz a jeho hledání identity české literatury v tehdejším kontextu zahraničních myšlenkových proudů dvacátých let. Snahy o syntézu evropských poválečných inspirací v řeči teoretika Literární skupiny. In: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2008, s. 57-68.

Šaldova recepce tvorby básníků Literární skupiny. In: Kubíček, J., Merhaut, L., Wiendl, J. (eds.), "Na téma umění a život" F. X. Šalda 1867 - 1937 - 2007. Brno: Host 2007, s. 268-273.

Sever Arna Nováka. Řeč severu, Slovo a smysl IV, č. 7, 2007, s. 301 - 303.

"Divine ironie dans Risibles amours". Désaccords parfaits. La réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera. Ellug - Éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble, 2009, s. 106-111.

Kontaktní informace

Jméno: Mgr. Veronika Boučková Ph.D.
Telefon: 00 420 387 774 807
E-mail: veronika.brouckova@seznam.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-brouckova.php

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist