Stanislav Doležal

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Výkladový a etymologický slovník pro zdravotně sociální fakulty, České Budějovice 2000.

Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l., Praha 2008.Vědecké studie:

Carnuntum - svědectví římské slávy a moci, Menerva. Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 4, České Budějovice 2001, č. 4, s. 112-114.

Jordanova Getica jako zdroj poznání "barbarského" světa, Menerva (Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia. Sborník o starověké kultuře) 5-6, 2002-2003, č. 5-6, s. 97-104.

Římská říše a Gótové v Jordanově pojetí, Relationes Budvicenses (Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku) 3, 2002, č. 3, s. 17-24.

Stručná historie zkoumání gótských dějin, Auriga (Zprávy Jednoty klasických filologů) 45, 2003, č. 1-2, s. 82-86.

Peter J. Heather (Stoa badatelů a popularizátorů antiky), Relationes Budvicenses (Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku) 4-5, 2003-2004, s. 175-176.

Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše, Český časopis historický 102, 2004, s. 32-76.

Synesios z Kyrény a Joannes Chrysostomos: dva různé pohledy na "římské Góty", Relationes Budvicenses (Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku) 4-5, 2003-2004, s. 79-88.

The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Minerva. Odborný periodický sborník společenských věd 1, 2005, č. 1, s. 120-121.

Joannes Chrysostomos and the Goths, Graecolatina Pragensia 21 (Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3), Praha 2006, s. 161-181.

O několika velmi užitečných webových stránkách se vztahem ke starověku a klasické filologii, Auriga 47, 2006, č. 1-2, s. 90-92.

St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court? Graecolatina Pragensia 22 (Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3), Praha 2007, s. 155-165.

Tertium genus hominum: k roli eunuchů na pozdně antickém císařském dvoře. Listy filologické (Folia philologica) 131, 1-2, 2008, s. 3-27.

Some Remarks on the Late Antique Imperial Court Culture. Eirene 44, 2008, s. 219-228.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Stanislav Doležal Ph.D.
Telefon: +420 387 774 824
E-mail: dolezal@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/dolezal.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist