Petr Fidler

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Prof. PhDr. Petr Fidler
Telefon: 00 420 387 77 4875
E-mail: pfidler@ff.jcu.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/udu/fidler.php
Poznámky: Ústav dějin umění FF Jču v Č. Budějovicích - nar. 20. dubna 1946 v Brně Studium: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění a archeologie, absolutorium 1971 Zaměstnání: 1972 - 1973: Pamiatkový ústav, Bratislava (odborný pracovník) 1973 - 1974: Památkový ústav, Brno (odborný pracovník) 1974 - 1980: Umenovedný ústav Slovenskej Akademie ved, Bratislava (interní aspirant) od 1983: Institut für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck (odborný asistent, docent, mimořádný universitní profesor) 1991: habilitace ("Architektura Seicenta") 1991-96: přednášková činnost na univerzitách v Bratislavě, Brně a ve Vídni od 1992: hostující profesor na Semináři dějin umění FF MU v Brně a na Katedře dějin výtvarného umění Univerzity Komenského v Bratislavě 2006: habilitace a profesura na FF JU v Českých Budějovicích Publikační činnost: (za posledních 6 let) Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích, in: Město Valtice, Valtice 2001, s. 209-224. Zum Mäzenatentum und zur Bautypologie der mitteleuropäischen Jesuitenarchitektur, in: Herbert Karner-Werner Telesko (edd.), Jesuiten in Wien, Wien 2003. Invita invidia, Valdštejnský palác v rámci evropské architektury, in: Valdštejnský palác v Praze, Praha 2003, s. 131-190. Über den Quellencharakter der frühneuzeitlichen Architektur, in: Josef Pauser - Martin Scheutz - Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert), Wien-München 2004, s. 952-970. Der Architekt Giovanni Pietro Tencalla (1629-1702), in: Friedrich Polleroß (ed.), Reiselust und Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004, s. 49-62. Die Barockisierung der Wallfahrtkirche in Mariazell, in: Ungarn in Mariazell - Mariazell in Ungarn, Budapest 2004, s. 74-83. Zámek, kostel, radnice, In: Architekt 1/2001. Das Pressburger Rathaus im Mittelalter. Im Zeitalter der Luxemburger, In: Acta Universitatis Palackianae Olomuncensis. Faculta Philosophica. Philosophica-Aestetica 23. Historia artium IV, Olomouc 2002. Giovanni Pieroni da Gagliano, In: Jiří Kroupa (ed.), La Moravie a l'age baroque, Paris 2002. Kostel Valdické Kartouzy, Jičín - Innsbruck 2002. Jezuitská kolej v Jičíně, Jičín - Innsbruck 2003. Kreuz und Doppeladler. Das Pressburger Rathaus im Zeitalter der Gegenreformation und des Absolutismus, In: Pocta Vladimirovi Wagnerovi, Bratislava 2004. Římský akademismus v Praze. Jean Baptiste Mathey, Domenico Martinelli-INTER PRICIPES FAMOSUS a Carlo Fontana-CELEBRISSIMO ARCHITETTO DI ROMA, Barokni Praha-Barokni Čechie 1620-1740, Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001, Dokumenta Pragensia, Praha 2004, S.273-293. Opus italicum aneb italské základy barokní vzdělanosti stavitelské, Barokni Praha-Barokni Čechie 1620-1740, Praha 2004, S.403-423. Über den Urheber eines Architekturwerks. In: Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740). Opera historica 11, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice 2006.

Adresa

Ulice: Branišovská 31a
PSČ: 370 01
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist