Pavel Kalina

Popis subjektu

Historik umění, učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Články (výběr):

Příspěvky k výkladu architektonické skulptury na Svatovítské katedrále, Umění XL, 1992, s. 108-123.

Beweinung Christi im Ambit der Strakonitzer Johanniterkommende, Umění XLI, 1993, s. 161-167.

Ukřižovaný z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, Umění XLI, 1993, s. 287-295.

Cordium penetrativa. An Essay on Iconoclasm and Image Worship around the Year 1400, Umění XLIII, 1995, s. 247-257.

The "Přemyslovský" Crucifix of Jihlava. Stylistic Character and Meaning of a Crucifixus dolorosus, Wallraf-Richartz-Jahrbuch LVIII, 1996, s. 35-64 (spolu s: Ivana Kyzourová).

Mater et Sponsa. Einige Bemerkungen zur Kunst der Zisterzienser in Böhmen, Cîteaux. commentarii cistercienses XLVII, 1996 (Les Cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Actes du colloque de Kutná Hora 9-13 juin 1992), s. 313-327.

Symbolism and Ambiguity in the Work of the Vyšší Brod (Hohenfurth) Master, Umění XLIV, 1996, s. -166.

The Bechyně Crucifix and Its Place in the Development of Central European Art at the Beginning of the 16th Century, Umění XLIV, 1996, s. 245-260.

Peter Parler's Innovations in St.Vitus's Cathedral in Prague, Acta Polytechnica XXXVII, 1997, s. 63-72.

Maria - Ecclesia - Anima. Ke vztahu obrazu a slova ve středověké kultuře, Bibliotheca Strahoviensis III, 1997, s. 267-274.

Was Peter Parler a Sculptor?, Acta polytechnica XXXVIII, 1998, č. 1, s. 65-75.

Albrecht Dürer's Lamentation from The Small Passion, Umění XLVI, 1998, č. 3, s. 201-211.

Přemyslovský krucifix a středoevropská plastika 1. poloviny 14. století, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 24-26.

Tradice a inovace: k ikonografii bolestných krucifixů, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 27-29.

Umění a mystika v první polovině 14.století, in: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 30-37.

The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear and Mandala Symbolism in the Late Middle Ages, Umění XLVII, 1999, s. 33-44.

Nowy nagrobek sw.Wojciecha w katedrze sw.Wita w Pradze, Ochrona zabytków LIII, 2000, č. 2, s. 194-198.

Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury, in: Proměny řádu. Sborník konference a katalog výstavy, Praha, Národní galerie 2000, s. 25-30.

Cruzifixus dolorosus: zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelo, Umění XLIX, 2001, s. 398-409.

Color faciei: Court Aesthetics, Franciscan Theology, and Sculptor's Pride in the Tombstone of Margaret of Brabant by Giovanni Pisano, The Source. Notes in the History of Art XXI, 2002, č. 2, s. 1-5.

Giovanni Pisano, the Dominicans, and the Origin of the Crucifixi dolorosi, artibus et historiae 47 (XXIV), 2003, s. 83-103.

Ke gnómónickému rozměru gotické architektury. Světlo ve středověku. Mezi mystikou a experimentální vědou, in: Jiří Zemánek (ed.), Ejhle, světlo! Katalog výstavy Brno, Moravská galerie 2003, s. 196-207.

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period, Umění LII, 2004, č. 2, s. 123-135.

Geometria, prospettiva e luce nella cattedrale di S. Vito a Praga e loro rapporto con la scienza medievale, in: Agostino de Rosa (ed.), Tra Luce e Ombra. Seminario Internazionale di Studi, Venezia 25 e 26 novembre 2004, Universita Iuav di Venezia, Padova, Il Poligrafo 2004, s. 223-231.

La prima ricezione del De re aedificatoria di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo, Nuova Corvina XII, 2004, s. 59-70.

Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, 2005, č. 3, s. 38-42.

Feidiás v Eleusíně: mýtus, rituál a symbol v Periklově době, Arteterapie. Časopis české arteterapeutické asociace č. 8, 2005, s. 30-34.

Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel - Jiří Pelán - Piotr Salwa - Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.-18. října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 33-44.

Dvě poznámky k Freudově Vzpomínce z dětství Leonarda da Vinci, Arteterapie. Časopis České arteterapeutické asociace č. 10, 2006, s. 6-10.

Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s. 164.

Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra - Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita 2006, s. 441-456.

Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská - Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s. 321-330.

Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů 6.-9. 6. 2006 v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s. 107-118.

Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s. 35-43 (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu).

Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie, Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie LXI, 2007, č. 1-2, s. 51-57.

The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warszawa 2007, s. 3-10.

Architektura mandaly, Revolver Revue č. 71, 2008.

Funkční a prostorová struktura Starého královského paláce za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s. 215-223.

Publikovaná profesorská přednáška:

Benedikt Ried and Leonardo da Vinci, Praha, Nakladatelství ČVUT 2008.Knižní publikace:

Ivana Kyzourová - Pavel Kalina, Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu, Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1993.

Praha 1310-1419. Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Praha, Libri 2004.

Dějiny středověké architektury, Praha, Nakladatelství ČVUT 2005.

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Academia, Praha 2009.Vyzvané přednášky (pouze na univerzitách a dalších akademických institucích):

Vom mittelalterlichen Architektursymbolismus zum neuzeitlichen Perspektivismus: Aachen und Prag im 14. Jahrhundert, Philosophische Fakultät, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Cáchy, 5. 12. 2002.

Michelangelo a Freud, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha 12. 2. 2003 (cyklus "Collegium historiae artium").

The Crucifixes by Giovanni Pisano: A New Vision of Christ, A new Vision of Man; Splendor imperii: the Social Context of 14th-Century Architecture in Prague, Oxford University, Faculty of Modern History, Oxford, 9. a 11. 2. 2004.

Rappresentazione e realta nell'architettura centroeuropea circa 1500, Istituto Universitario d'Architettura a Venezia, Benátky, 2. 12. 2004.

Classical Heritage in Non-Classical Context, Národní technická univerzita, Athény, 24. 2. 2005.

Buda - Cracow - Prague. The Problems of the Research of Early Renaissance in Central Europe, Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Jagellonské univerzity, Krakov, 25. 4. 2005.

Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověké a renesanční Itálie, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 6. 12. 2005.

Magic Pratur, The Birth of the Myth, Szkola Wyższa Psychologii Społecznej, Varšava 13. 12. 2005 (cyklus "SPIKowisko).

Francesco di Giorgio Martini e Benedikt Ried, Universita dei Studi La Sapienza, Řím, 20. 2. 2006.Nepublikované přednášky na konferencích (pouze pořádaných na univerzitách a dalších akademických institucích):

Giovanni Pisano, Ltd.? Considerations on the Theme "Giovanni Pisano Architect", předneseno na konferenci: Renaissance and Renascences, Szeged University 10. 7. 2003.

The Construction of Identity in Pre-Modern Metropolis of Prague, předneseno na konferenci: City in Art, Varšava - Krakov, 9.-11. září 2004, Istytut Historii Sztuki, Polska Akademia Nauk, Varšava - Ústav dějin umění Filosofické fakulty Jagellonské university, Krakov.

Architektur und Stadtbild: Prag zwischen Religion und Realpolitik, předneseno na konferenci: Gebäude des Glaubens - Architektur der Macht?, 29.-30. 4. 2005, Katholische Akademie Berlin - Evangelische Akademie Berlin.

Geisselung Christi als Modell. Die Reliefs von dem Nordportal der Teynkirche in Prog und von dem Lettner des Havelberger Doms, předneseno na konferenci: Tradition - Transformation - Innovation. Die bildende Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg, 23.-26. 6. 2005, Humboldt Universität Berlin.

Architecture and Memory: St Vitus Cathedral and the Problem of the Presence of History, předneseno na konferenci: Art and Power Under the Luxembourgs. Bohemia and Holy Roman Empire in the European Context, pořádané GWZO, Leipzig, Praha, 9.-13. 5. 2006.

Gesture and Emotion in the Reliefs of Nicola Pisano, předneseno na konferenci: International Medieval Congress, University of Leeds, Leeds 10.-13. 7. 2006.Recenze:

K sociologii sklípkových kleneb (rec.: Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách, Praha, Jalna 1998), Umění XLVII, 1999, s. 241-244.

U konce s "uměním", Umělec č. 4, 2000, s. 81 (rec.: Hans Belting, Konec dějin umění, čes. překl. Praha, Mladá fronta 2000).

The Youth of Michelangelo (rec. výst. Florencie, 1999), Biuletyn Historii Sztuki LXII, 2000, č. 3-4, s. 666-670.

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika/Czech Medieval Art and Antiquity, Biuletyn Historii Sztuki LXIV, 2003, č. 1-4, s. 278-282.

Od Gibsona ke Grünewaldovi a zpět, Kritická příloha Revolver Revue č. 30, 2004, s. 69-76.

K mystice Evelyn Underhillové, Revolver Revue č. 60, 2005, s. 256-260.

Sofie, albín a záhony narcisů, Revolver Revue č. 65, 2006, s. 230-235.

Informace o subjektu

Životopis

Narozen 25. 7. 1965 v Praze

1983 maturita na Gymnáziu Jana Keplera v Praze

1984-1985 nultý ročník oboru estetika na Filosofické fakultě UK

1985-1989 studium estetiky a dějin umění na FF UK

1989 PhDr. na FF UK

1989-1993 interní aspirantura/doktorské studium na FF UK

1993-1994 studium dějin a filosofie umění na Central European University v Praze

1994-2001 odb. asistentem na Fakultě architektury ČVUT

1994-2001 odb. asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské university

1995 CSc./Ph.D. (teorie a dějiny výtvarného umění) na Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR

2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT

2009 jmenován profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na Fakultě architektury ČVUT


Vědecká činnost

Individuální granty:

1994-96 South and West Bohemian Sculpture of the End of the 15th and the Beginning of the 16th Centuries as a Mirror of Central European Development Between the Gothic and the Renaissance, grant č. 74/94 od Research Support Scheme of Central European University, Prague (grantová zpráva odevzdána 30. 10. 1996)

1997 Od Pedagogické fakulty JU jsem obdržel fakultní grant na téma Symbolické struktury v dějinách umění a jejich využití v arteterapii.

1998 Course Development Grant od Open Society Institute/Higher Education Support Program, (grantová zpráva odeslána v prosinci 1999).

1999 Mellon Research Fellowship od Harvardské university (3 měsíce)

2001 Samuel H. Kress Fellowship na Vídeňské univerzitě (1 měsíc)

2004 Benedikt Ried - architekt mezi gotikou a renesancí, grant Grantové agentury ČR (3 roky)

Kontaktní informace

Jméno: prof. PhDr. Pavel Kalina CSc.
E-mail: kalina@fa.cvut.cz
Poznámky: Ateliér Arteterapie - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist