Marie Ryantová

Informace o subjektu

Životopis

1982 - 1986: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obor Archivnictví (a pomocné vědy historické), diplomová práce "Pozůstalostní spisy duchovních z let 1714 až 1730 a jejich počítačové zpracování. Příspěvek k poznání struktury nižšího duchovenstva pražské arcidiecéze v období vrcholící protireformace" (vedoucí: PhDr. Rostislav Nový, CSc.)

1983 - 1984: pomocná vědecká síla v Ústředním archivu ČSAV

1986: PhDr.

1989 - 1994: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, externí vědecká aspirantura na Ústavu českých dějin, obor starší české dějiny, disertační práce "Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. (Příspěvek k dějinám českého velkostatku)" (školitel: prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.)

1995: CSc.

1986 - 2001: Archiv Národního muzea v Praze - archivářka, od 1993 kurátor - vědecký pracovník, 7 let zástupce vedoucího

2001 - 2004: Knihovna Národního muzea, Oddělení rukopisů a starých tisků - vedoucí oddělení, kurátor - vědecký pracovník

Externí pedagogické působení na Historickém ústavu Jihočeské university v Českých Budějovicích (1999 - 2003), na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze (od 1999), na Fakultě humanitních studií University Pardubice (LS 2003), na Filosofické fakultě UK v Praze (ZS 2009)

2003 - 2004: Historický ústav Jihočeské university - odborná asistentka (částečný úvazek)

2004 - 2005: Historický ústav Jihočeské university - odborná asistentka

2005 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - docentka (od 1. 7. 2005)

Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - ředitelka, docentka


/zdroj: www.ff.jcu.cz/structure/departments/uap/cv-ryantova.php /

Kontaktní informace

Jméno: Doc. PhDr. Marie Ryantová , CSc.
Telefon: 00 420 387 774 871
E-mail: ryantova@ff.jcu.cz
Poznámky: uváděné kontakty jsou do zaměstnání

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist