Marie Janečková

Popis subjektu

Ústav bohemistiky FF JČU v Č. Budějovicích

Informace o subjektu

Životopis

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Narozena 2. 2. 1949

Vzdělání:

1967 - 1971: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor čeština - němčina

1971 - 1977: Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze, obor čeština - ruština

1982: rigorózní zkouška v oboru český jazyk, Filozofická fakulta UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita)

1986: obhajoba disertační práce Utvářenost sloves v rané staré češtině na FF UJEP v Brně

2004: habilitace v oboru český jazyk Substantivní slovní zásoba J. A. Komenského z aspektu slovotvorného
Praxe v oboru:

1971 - 1976: Jazyková škola v Českých Budějovicích

1976 - 1977: Gymnázium v Táboře

1977 - 1978: Střední ekonomická škola a Gymnázium v Kaplici

1978 - 2005: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

od r. 2006: Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
Profesní specializace:

historická mluvnice češtiny a dialektologie, vývoj spisovného jazyka, slovotvorba
Vědecké granty:

2007 - 2009: Jazyk a styl v době barokní (GA ČR 405/07/0201)
Vybrané publikace:

Vale, měj se dobře, světe … K jazykové stránce dvou kázání A. H. Mladoty ze Solopisk. Studia Comeniana et historica 80, Musaeum Comenii Hunno Brodense, XXXVIII / 2008, s. 94-108. ISSN 0323-2220.

Krajina rozkošná jako ráj In: Studia Comeniana et historica 77-78, Musaeum Comenii Hunno Brodense, XXXVII / 2007, s. 117-125. ISSN 0323-2220.

Фразеологизмы в речи народного повествователя. Fink, Ž. - Hrnjak, A. (eds.): Slavenska frazeologija i pragmatika, KNJIGRA Zagreb, 2007, s. 289-293. ISBN 953-7421-02-3.

Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle. In: Viktora, V. - Vyčichlo, J. (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus - jiskření a záblesky. Vyd. 1., Radnice: Spolek divadelních ochotníků; Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007, s. 283-296. Anglická a německá resumé. ISBN 978-80-86944-18-0.

Starší česká frazeologie v konfrontaci s novou češtinou. In: Chlebda, W. (ed.): Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Uniwersytet Opolski, Opole 2007, s. 451-456. ISBN 978-83-7395-245-4.

Přehled kompletní publikační činnosti

Členství v profesních organizacích:

Jazykovědné sdružení České republiky (předsedkyně pobočky JS ČR od roku 2008);

Rada Výzkumného centra staré a střední češtiny

zdroj: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-janeckova.php

Kontaktní informace

Jméno: doc. PhDr. Marie Janečková CSc.
Telefon: 00 420 387 774 846
E-mail: janecm@ff.jcu.cz

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist