Marcela Pátková

Popis subjektu

*1980, pochází z Vysočiny

Absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova.

Vyučuje na základní škole v Českých Budějovicích, kde také žije.Za poezii byla oceněna v literárních soutěžích: Hořovice Václava Hraběte 2004, Literární květen 2005, Literární Varnsdorf 2006, Cena Františka Lazeckého 2007 a byla nominována mezi pět českých básníků na Drážďanskou cenu lyriky 2006.

Její básně byly zveřejněny ve sbornících: Hořovice Václava Hraběte 2004/04, Signum 2006/05 (česko-německy) a Jizvy na svých místech 2006/11.

Je kmenovou autorkou internetového magazínu Dobrá adresa.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Marcela Pátková
Webové stránky: http://www.jihoceskaliteratura.cz/clanek/marcela-patkova/
Poznámky: publikace: poezie: Bylas u toho..., Brno, Host 2006. časopisecky: Meridian 04/03. Tvar 12/03, 15/05. Host 9/03, 6/04, 4/05, 5/06. Dobrá adresa 1/04, 4/05, 9/06. Weles 22/05. Psí víno 33/05. Pandora 11/05. Fórum 5/06. Obšťastník 13/2006 Britské listy 2007/02/15, 2007/05/17/ Občasník 04/2007 MF Dnes 26/8/06, 9/1/07. sborníky a almanachy: in: Hořovice Václava Hraběte 4/04. in: Literární Varnsdorf 11/06. in: Signum (česko-německy) 5/06. odborné: V době doktorandského studia, které nedokončila, publikovala ve sbornících tyto studie: Holanova tvorba v letech šedesátých. In: Nadnárodní dimenze české národní kultury I., České Budějovice, Tomáš Halama 2005, s. 97-105. Proměny lyrického subjektu v Holanově sbírce Na sotnách. In: Vladimír Holan a jeho souputníci. (Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě.) III. kongres světové literárněvědné bohemistiky, sv. 2. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005, s. 188-195. Hledění – hledání (Křesťanské nápovědy v básnické prvotině Pavla Švandy). In: Kubíček, T. – Wiendl, J. (eds.), Víra a výraz. „...bývalo u mne zotvíráno...“. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno, Host 2005, s. 384-390. Svědectví tradice v recepci Holanově. In: Navrátil, I. (ed.), Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti – díla – ideje. Litoměřice – Semily, Státní oblastní archiv Semily 2005, s. 184-189. Holanova Babyloniaca (K otázce specifikace žánru a jeho konkrétních projevů). In: Fedrová, S., Hejk, J., Jedličková, A. (eds.), Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře. (Sborník studentské literárněvědné konference.) Praha 2005. Možnost interpretace románu „Nevykoupení“ (Vytyčování postavy jako subjektu, vedoucímu dialog se svým recipientem). In: Blümlová, D. (ed.), Aloys Skoumal v průsečíku cest české kultury 20. století. České Budějovice – Pelhřimov, JU – NTP 2004, s. 136-143. O straně psát, ve straně žít (Poznámka ke střetu reálného subjektu J. Haška s lyrickým subjektem Strany mírného pokroku v mezích zákona). In: Gilk, E. (ed.), Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Rychnov nad Kněžnou, Albert 2004, s. 222-228. V současnosti dokončila básnické soubory V krajině s žebry archandělů Zpivat bláznům

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Umělec | Literatura | spisovatel
  • Umělec | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist