Marcela Hejtmanová

Popis subjektu

Publikační činnost:Monografie:

Itinerarium Egeriae. Putování Egeriino, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 1999.Kapitoly v knize

Antická poezie, Métrika, in: Libor Kysučan a kol., Litterae et artes, Brno 2006, cca 20 s.Vědecké studie:

Sur le language et le style de l´Itinerarium Egeriae, in: Latin vulgaire - latin tardif, Actes du Ve Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Heidelberg 5-8 septembre 1997, Heidelberg 1999, s. 381-388.

Klasická studia na univerzitě v Cambridge, Menerva, Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 2, 1999, s. 80-83.

Jak se putovalo do Svaté země ve 4. století po Kr. aneb Itinerarium Egeriae, Menerva, Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 3, 2000, s. 39-45.

Internet jako zdroj informací pro studující latiny, Menerva. Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 4, 2001, č. 4, s. 79-84.

Itinerarium Egeriae: k interpretaci výrazu "gustavimus nobis locum" (4,8). Itinerarium Egeriae: sur ľinterpretation de ľexpression "gustavimus nobis locum" (4.8), in: Relationes Budvicenses 2, 2001, s. 55-61.

Obrazná řeč propuštěnců v románu Cena Trimalchionis: originalita nebo otřelost? Figurative Language in Cena trimalchionis: Originality or Clichés?, in: Relationes Budvicenses 1, 2001, s. 7-15.

Stoicismus a moderní doba, Menerva. Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 4, 2001, č. 4, s. 106-109.

Eutropiův život, dílo a jeho osud, Relationes Budvicenses 3, 2002, s. 217-219.

Eutropius, Stručná historie Říma, Relationes Budvicenses 3, 2002, s. 219-234.

Hedging in Vulgar Latin Texts, in: Latin vulgaire - latin tardif: Actes du VIe Colloque international sur le latin vulgaire et latin tardif, Hildesheim 2003, s. 541-553.

Z pojmů stoické etiky, Menerva (Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia. Sborník o starověké kultuře) 5-6, 2002-2003, č. 5-6, s. 149-150.

Eutropii Breviarium Historiae Romanae ll. VI-VII, Relationes Budvicenses (Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku) 4-5, 2003-2004, s. 199-207.

K předmluvě básně Rosa rosensis (Rožmberská růže), Menerva. Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 7, 2004, s. 67-72.

Kulturní a jazykové zázemí Itineraria Egeriae, Relationes Budvicenses (Miscellanea philologiae classicae. Sborník prací o antickém starověku) 4-5, 2003-2004, s. 89-98.

Eutropii Beriviarium historiae Romanae, Relationes Budvicenses 4, 2005, s. 169-179.

Internet and Digitized Documents in Teaching Classics, in: Proceedings of the Workshop ICETA 2004 ECHO, České Budějovice 2005, s. 37-42.

Introduction to Essays on the History of the Ancient World, in: I. Lisový (ed.), Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava 2008, č. 175, s. 187-190.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Marcela Hejtmanová Ph.D.
Telefon: +420 387 774 827
E-mail: hejtmanova@ff.jcu.cz
Webové stránky: http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/hejtmanova.php
Poznámky: Vedoucí oddělení starověkých dějin a klasické filologie - Historiský ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist