Jitka Rauchová

Popis subjektu

Kvalifikační práce

Divadelní avantgarda v kontextu české společnosti dvacátých let 20. století, disertační práce, České Budějovice 2007.

Kapitola v knize

Modifikace způsobů prezentace dějiny divadelní avantgardy v 50. a 60. letech 20. století, in: Jiroušek, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 355-364.

Edice:

Blümlová, D. - Rauchová, J. (edd.) Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005.

Vědecké studie:

Aloys Skoumal a divadlo, in: Blümlová, D. (ed.), Aloys Skoumal (1804-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004, s. 108-118.

Moskevský historicky kongres 1970, in: Jiroušek, B. (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 71-83.

Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě, in: Ruralismum, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005, s. 21-27.

"Náš pan učitel se jmenuje les". Vliv rodného kraje na osobnost a dílo Jiřího Frejky, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, XL, 2003, s. 326-333.

Počátky divadla Uranie, in: Blümlová, D. - Rauchová, J. (edd.), Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005, s. 144-150.

Rakouský institut v Římě a čeští badatelé v letech 1887-1914, in: Jiroušek, B. - Blüml, J. - Blümlová, D., Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 107-120.

Revue Osvěta a rukopisné boje osmdesátých let, in: Blümlová, D. - Jiroušek, B. (edd.), Čas pádu Rukopisů, , České Budějovice 2004, s. 91-115.

Snaha o modernizaci hereckého projevu. Dramatická škola Národního divadla, in: Blümlová, D. - Jiroušek, B. (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 399-407.

Avantgarda a politika - snaha o sloučení neslučitelného? In: Caldarelli, R. - Discacciati, O. (edd.), Slavica viterbiensia 2., 2007, s. 255-275.

Česká divadelní scénografie počátku století, in: Dagmar Blümlová - Zuzana Gilarová a kol., Čas secese, České Budějovice 2007, s. 271-280.

Romantismus na scéně divadel první poloviny dvacátého století, in: J. Vyčichlo - V. Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus-jiskření a záblesky. Sborník z mezinárodní vědecké mezioborové konference, Plzeň 2007, s. 121-127.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: PhDr. Jitka Rauchová Ph.D.
Telefon: +420 387 774 828
E-mail: jitka.rauchova@tiscali.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/rauchova.php
Poznámky: Historický ústav Filozofické fakulty Johičeské univerzity v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Divadlo

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist