Jiří Hájíček

Popis subjektu

Po básnických počátcích v rozhlasovém pořadu Mirka Kováříka Zelené peří píše Jiří Hájíček prózy ze současnosti. Při reflexi domácí reality po pádu železné opony autor sleduje především nové životní a pracovní možnosti, které výrazně ovlivňují osudy hlavních postav jeho děl. Pozvolný děj nekomplikovaného příběhu a soustředění na hlavní epickou linii umožňuje prozaikovi zaměřit se na vnitřní vývoj a pocity hrdinů. Protagonista téměř všech autorových próz se jmenuje Pavel, a ačkoli se nejedná o tutéž fiktivní postavu, je to pokaždé mladík křehké a melancholické povahy pocházející z jihočeského venkova. Skrze jeho zjitřené vnímání a pocity nahlíží čtenář bezprostředně okolní události; Pavel zde vystupuje ve funkci reflektora, vypravěčský hlas ustupuje do pozadí. Upřímnost a sugestivnost výpovědi zvyšuje věrohodnost příběhu, který se děje obyčejnému mladíkovi teď a tady. Teprve v románu Dobrodruzi hlavního proudu Hájíček tento model opustil, když příběh střídavě reflektují Pavel a jeho dívka Dominika, a děj je zde poprvé situován do Prahy. Syžetová stavba obou rozsáhlejších próz je obdobná: děj začíná koncem 80. let minulého století, kdy Pavel jako nadějný student má před sebou kariéru vědeckého pracovníka. Po sametové revoluci se přes protesty partnerky nechá přítelem zlákat k pochybnému podnikání, které zpočátku považuje za nezávazné dobrodružství, z něhož může kdykoliv odejít. V novele Zloději zelených koní je to hledání a prodej drahokamů vltavínů, v románu Dobrodruzi hlavního proudu prodejní firma, jež za cenu neúnosných úvěrů vyroste do obřích rozměrů. Nakonec je opuštěn přítelkyní, z níž se mezitím stala vyrovnaná a cílevědomá žena, podveden kamarádem-obchodním partnerem a na návrat do vědecké branže je již pozdě. Vlastní prohra a ztráta milované ženy nepřivádí osamělého Pavla k rezignaci, ale naopak k prozření a usmíření, díky němuž zůstává otevřen světu.

Informace o subjektu

Životopis

Prozaik a publicista Jiří Hájíček se narodil 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství a mládí prožil v Týně nad Vltavou, kde vystudoval gymnázium. Roku 1989 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, po základní vojenské službě pracoval tři roky v zemědělství. Od roku 1993 je zaměstnaný jako bankovní úředník. Žije v Českých Budějovicích.

Kontaktní informace

Jméno: Jiří Hájíček
E-mail: jiri.hajicek@quick.cz
Webové stránky: www.jihoceskaliteratura.cz/clanek/jiri-hajicek/

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Umělec | Literatura
  • Umělec | Literatura | spisovatel

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist