Hynek Látal

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Mgr. Hynek Látal
Telefon: 387 77 4877
E-mail: latal@ff.jcu.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/udu/latal.php
Poznámky: - nar. 24. května 1978 v Českých Budějovicích Studium: 1997- 2003: Filozofická fakulta MU v Brně, dějiny umění - germanistika od 2003: doktorský SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury na FF MU v Brně Zaměstnání: 2002-2004: externí učitel dějin umění v německém jazyce na Biskupském gymnáziu J.N. Neumanna v Č. Budějovicích 2003-2006: externí vyučující dějin umění na Historickém ústavu JU v Č. Budějovicích od 2006: Ústav estetiky a dějin umění FF JU (odborný asistent) od 2002: předseda o.s. Jižní vítr Publikační činnost: Josef Emanuel Fischer z Erlachu - "autor" barokní podoby českobudějovické radnice, Výběr XXXVIII, 2001, č. 4, s. 310-320. Milena Bartlová - Hynek Látal - Dana Stehlíková (rec.), Gotik Schätze Oberösterreich (ed. Lothar Schultes - Bernhard Prokisch). Kat. výst. Oberösterreichisches Museum Linz, Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra, 2002, Umění LII, 2004, s. 87 - 91. Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520, Umění LII, 2004, s. 136 - 151. Odpověď Romanu Lavičkovi, Umění LIII, 2005, s. 401 - 402. Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera, Umění LIV, 2006, s. 118 - 138. (rec.), Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310 - 1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Umění LIV, 2006, s. 464 - 466. Regionální dějiny umění. Jejich smysl a vztah k evropské dotační politice, in: Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21. - 23. dubna 2006 na SDU FF MU 2006, Brno 2007, s. 92 - 95. (ed.), Mozarts Rache. Reflecting Mozart (kat. výst.), Mozarthaus Vienna a Městské divadlo Brno, Brno - Wien 2006. Překrásné utrpení, Českopis, červenec/srpen 2006, s. 34 - 35. Úvahy na objevenou dizertací Viktora Kotrby, Umění LV, 2007, s. 69 - 72. Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů, příspěvek na konferenci "Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii", Státní zámek Třeboň, 19. - 21. 9. 2007. Die Baugeschichte des Mailänder Doms und der Anteil von F. Borromini, referát na letním studijním kurzu Bibliothecy Hertziany v Římě "Gotische Architektur in Italien und ihre Ausstattung. Mit einem Exkurs zur Frage Borromini und die Gotik", Miláno, 5. 10. 2007. Vánoční meditace, Art & Antiques 12/2007, s. 6. Hynek Látal - Ladislav Zikmnud (eds.), Gender v umění. Antologie textů kurzu Gender v umění na Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích, Praha - České Budějovice 2008, internetová publikace na www.obrazar.com. Gottfried Helnwein, Art&Antiques, 6/2008, s. 10-18. Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti, Průzkumy památek XV, 1/2008, s. 135 - 142. Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 219 - 228. /zdroj: web Ústavu dějinumění FF JčU/

Adresa

Ulice: Branišovská
PSČ: 370 01
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist