Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Popis subjektu

je soukromou výběrovou vysokou uměleckou školou s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem.
Studijní program filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku poskytne posluchačům všechny potřebné informace o tvorbě audiovizuálního díla a všech navazujících disciplin. Cílem a posláním studia je poskytnout posluchačům komplex profesních vědomostí a dovedností, rozšířit jejich inspirační základnu pro vlastní uměleckou činnost prohloubením tvůrčí představivosti, estetického a dramatického cítění, kulturního rozhledu. Podpořit v každém posluchači cit pro hluboké vnímání, stimulovat jeho schopnosti komplexního hodnocení reality, rozvoj vnitřního světa a vlastních citových rozměrů, ale vytvořit také prostor vzájemného obohacování, úcty a uznání individuální názorové vyhraněnosti i hledání společného spojujícího tématu a myšlenky.

Obory:
Bakalářské studium:
1. Audiovizuální tvorba
2. Obraz, střih a zvuk v AV tvorbě
3. Organizace a řízení AV tvorby
4. Animovaná tvorba

Navazující magisterské studium:
1. Tvorba audiovizuálního díla
2. Management audiovizuální tvorby

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Telefon: +420 382 264 212
E-mail: famo@filmovka.cz
Webové stránky: www.filmovka.cz

Adresa

Město: Písek
Okres: Písek
Kraj: Jihočeský kraj

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist