Evžen Perout

Popis subjektu

Speciální pedagog, učí na Konzervatoři J. Deyla pro zrakově postižené v Praze.
Publikace v odborných časopisech domácích:
Aplikované arteterapeutické postupy v hodinách speciální výtvarné výchovy u zrakově postižených. Sborník příspěvků z arteterapeutické konference - Arteexpanze, ČAA 1995.
Hmatové modelování a reliéfní kresba u zrakově postižených. Výtvarná výchova 4/1999. Reliéfní kresby zrakově postižených. Souvislosti 4/30/1996.
Palácový lev dotykem. Bulletin NG, XI/2001
Spojité nádoby výtvarné metodiky a výtvarné kultivace. Arteterapie I/5 2004
Zviditelnění neviděného. Katalog výstavy "Navzájem" Arteterapie I/5 2004
Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie 8/2005
Manuál ze zahrady Hořčičného semínka Ťie-c´- juan chua-čuan. Arteterapie 8/2005
Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie 9/2005, str. 15-18, ročník III., 10/2006, str. 3-6. ročník IV.
Monstra a monstra v nás. Arteterapie11/2006, str. 53-54, ročník IV.
Katalog k výstavě Já uvnitř a zvenku - autorský text

Odborná kniha:
Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha 2005

Informace o subjektu

Životopis

Studia: 1980-1984 PF UK Praha, speciální pedagogika, 1993-1998 PF JU České Budějovice, arteterapie. 2002 rigorózní zkouška v oboru léčebné pedagogiky na PF UK v Bratislavě, téma práce - Výtvarný projev zrakově postižených.

Zaměstnán: Konzervatoř J. Deyla , Maltézské náměstí 14, Praha 1, arteterapeut; PF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent - ateliér arteterapie; NG Praha - lektorské oddělení Sbírky orientálního umění na Zbraslavi, kurátor pro edukaci, v letech 1998-2001 spolupráce s Klinikou dětského a dorostového lékařství, I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu, Praha 2, arteteraputická intervence u pacientek s dg. poruchy příjmu potravy. Člen redakční rady časopisu Arteterapie, člen supervizního týmu ČAA.

Mnohaletá výtvarná činnost se zrakově postiženými prezentována na výstavách:
Zviditelnění neviděného, Galerie Šafr, Praha 1998 Bible a její příběhy, Galerie premostrátů na Strahově, Praha 2000. Moravská galerie, Olomouc 2001, Účast na česko - německém projektu Setkání 1999-2000, výstava - NG, Sbírka orientálního umění, Zbraslav 2000, Palácový lev dotykem - NG, Sbírka orientálního umění, Zbraslav 2002. Světy pod rukou,Galerie Oliva 2004, Ateliéry - Strakonice 2004, Naslepo - výstava taktilních pomůcek, Galerie Oliva 2005, 2006, galerie Anderle, Praha, 2006, galerie františkánů, Praha, 2006.

Kontaktní informace

Jméno: PaedDr. Evžen Perout
Mobil: +420 776 231 497
E-mail: evzenp@seznam.cz
Poznámky: Ateliér arteterapie - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Výtvarné umění

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist