Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček

Popis subjektu

Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček byl založen 22. ledna 1977 jako soubor, který se bude věnovat divadelním hrám určeným dětskému divákovi. Vznikl přetvořením recitačního a dramatického kroužku, který se již dříve odštěpil od Divadelního souboru Domu kultury ve Vyšším Brodě. Jeho původním zřizovatelem byla základní organizace Socialistického svazu mládeže při Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí na Hrudkově u Vyššího Brodu, odtud tedy i jeho název „Hrudkováček". Schůzky členů i studování první hry „Kašpárkovy čertoviny" a později pásma k třicátému výročí Vítězného února a estrády k Mezinárodnímu dni žen a další probíhaly v prostorách nemocnice. Koncem divadelní sezóny 1977/1978 je však v květnu 1978 sděleno zřizovatelem, že se svého patronátu vzdává. Členové souboru se tedy obracejí na Dům kultury Místního národního výboru ve Vyšším Brodě s žádostí o převzetí patronátu. Odtud je jim však sděleno, že je to možné pouze tehdy, pokud se sloučí s tamním divadelním souborem. Ten však byl zaměřen na hry pro dospělé, což se neslučovalo s posláním Hrudkováčku. Proto je učiněn pokus se získáním zřizovatele v základní organizaci Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm) ve Vyšším Brodě. Zde je situace nejprve pro soubor příznivá, jsou vyjasněny základní vztahy, práva a povinnosti a soubor začíná zkoušet v prostorách budovy Svazarmu. Nicméně k vlastnímu podepsání dohody nedochází a po dalším období nejistot se v květnu 1979 stává zřizovatelem souboru Kulturní dům v Loučovicích. Soubor se zde čile rozvíjí a kromě své dramatické činnosti pomáhá při pořádání pravidelných meziokresních přehlídek ochotnických divadel a zúčastňuje se jich. Největším úspěchem této éry je několik vítězství a předních míst na těchto přehlídkách a především postup a účast na celostátní přehlídce ochotnických divadel v Ostravě v roce 1983. Organizační vedoucí souboru byla nejprve Miroslava Holnová, poté Josef Hošek a později se tato funkce pravděpodobně sloučila s funkcí uměleckého vedoucího - režiséra, kterou zastával od založení souboru pan Vítězslav Kučera. S jeho odchodem se dostává soubor do složitější situace a po delší odmlce je znovu vzkříšen v roce 1986 přímo ve Vyšším Brodě. Zde se stává nástupcem několikrát zmiňovaného, avšak v tu dobu již zaniklého divadelního souboru domu kultury. Přes občasné problémy, které znesnadňují jeho práci, působí v prostorách nynějšího Městského kina ve Vyšším Brodě dodnes. Organizační vedoucí byla až do začátku roku 1990 paní Jaroslava Dvořáková a po ní paní Eliška Trachtová. Režijní práce se ujímá pan Petr Brázda a po jeho odchodu ji nadále zastává paní Trachtová. Výrazným úspěchem tohoto druhého období je postup souboru na celostátní přehlídku divadelních souborů hrajících pro děti „Popelka Rakovník" v roce 1993 a účast na ní. Soubor se však začíná potýkat s nedostatkem členů a dalšími vážnými problémy. Přes drobnější úspěchy, mezi něž lze zařadit i oslavu dvacátého výročí založení souboru v roce 1997, kam byli sezváni všichni známí bývalí členové a kdy je sehráno komediální představení pro dospělé „Hrudkováček sobě", se právě v tomto roce prohlubuje vážnější krize. Ta vrcholí v lednu 1998 odchodem několika členů, včetně někdejší vedoucí paní Trachtové. V současné době je soubor obnovován pod vedením pana Jiřího Anderleho.

S divadelními hrami, které soubor nastuduje, vystupuje hlavně v tělocvičnách a třídách mateřských a základních škol, případně v kulturních sálech okolních městeček a obcí. S tím je spojeno i spolupořádání mikulášských nadílek a oslav Mezinárodního dne dětí. V rámci tohoto svátku připravuje již tradičně soubor „Cestu pohádkovým lesem", během níž děti ve volné přírodě plní nejrůznější dovednostní a sportovní úkoly za pomoci či dohledu pohádkových postav. Mimo to se soubor podílí na různých společenských a kulturních akcích pořádaných ve městě, jako jsou například divadelní plesy, módní přehlídka, založení masopustní tradice, oslavy založení železnice, oslavy znovuudělení statutu města Vyššímu Brodu, tradiční Svatobartolomějské trhy a poutě a jiné. Od roku 1995 spoluvytváří tradici podzimního divadelního festivalu "Vyšebrodské divadelní dny", na jehož organizaci i nadále spolupracuje. Od založení prošlo souborem přes sedmdesát členů a celkem bylo sehráno v premiéře pětadvacet divadelních titulů, přičemž každý se dočkal v průměru deseti repríz. Soubor vlastní zhruba 300 kusů divadelních kostýmů a archiv s knihovnou, čítající přes 600 titulů divadelních her.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Jiří Andrle
Telefon: +420 380 746 621

Adresa

Ulice: Hrudkov 4
PSČ: 382 73
Město: Vyšší Brod
Okres: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Um. skupina | Divadelní

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist