Dalibor Tureček

Popis subjektu

Zástupce ředitele ústavu Bohemistiky JČU v Č. Budějovicích

Informace o subjektu

Životopis

Narozen 11. 9. 1957

Vzdělání:

1977-1981: bohemistika - historie, FF MU Brno

1981: PhDr., FF MU Brno

1989: CSc., FF MU Brno (kandidátská práce: "Fejeton Jana Nerudy")

1993: habilitace, FF MU Brno

2003: profesor v oboru dějiny české literatury
Profesní specializace:

dějiny české literatury 19. století, germanobohemistika, metodologie literární vědy, folkloristika
Granty:

1995-1997: The Influence of Viennas Suburban Theatres upon the Czech Theatre in the National Revival; RSS - Open Society.

1999-2001: Místo a funkce německého sentimentálního dramatu v divadelním životě národního obrození; GAČR 405/99/0347

1999-2003: Nadnárodní kontexty české národní kultury; MŠMT ČR, MSM 1241 00003 (spoluřešitel)

2004-2009: Dějiny české literatury v nadnárodním kontextu; MŠMT ČR, MSM 600 766 503 (spoluřešitel)

2005-2008: Nadnárodní dimenze české literatury, GAČR 405/05/H 526 (spoluřešitel)

2006: Kulturelles und literarisches Umfeld Südböhmens und ausgewählte Kapitel aus der tschechisch-österreichischen Literaturforschung. (s Institutem slavistiky Univerzity Vídeň); Aktion, 45p10
Knižní monografie:

Těžko temu kameni. Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2008, 84 s. + dokumentační zvukový záznam na CD (spoluautor Lubomír Tyllner).

Fejeton Jana Nerudy. Praha ARSCI 2007, 195 s.

Hledání literárních dějin. Praha - Litomyšl, Paseka 2005, 92 s. (spoluautor V. Papoušek).

Rozporuplná sounáležitost. Německojazyčné kontexty obrozenského dramatu. Praha, Divadelní ústav 2001, 192 s.

Ivan Olbracht a jižní Čechy. České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1983, 90 s.
Edice:

Národní literatura a komparatistika. Brno, Host 2009, 280 s.

Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc, Perpilum 2006, 367 s. (se Zuzanou Urválkovou).

Pohádkové drama Praha. Nakladatelství Lidové noviny 1999, 424 s. (spoluautoři M. Sendlerová a J. Kudrnáč).

Přehled kompletní publikační činnosti

Členství v profesních organizacích:

Pražský lingvistický kroužek
Gesellschaft für Bohemistik (München)
Teatrologická společnost

členství ve vědeckých radách:
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

členství v redakčních radách:
Svět literatury
Divadelní revue
zdroj:http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-turecek.php

Kontaktní informace

Jméno: prof. PhDr. Dalibor Tureček CSc.
Telefon: 00 420 387 774 816
E-mail: turecek@ff.jcu.cz
Webové stránky: www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-turecek.php

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist