Čhave Devlestar

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Jméno: Dana Marková
Mobil: 00420 731 402 993
E-mail: markova@fch-vimperk.cz
Poznámky: Čhave Devlestar Samostatný projekt realizovaný z dotace Města Vimperk, žádost o finanční prostředky na rok 2009 ve stavu podání žádosti v rámci grantového programu Jihočeského kraje, dotačního řízení Rady vády a Ministerstva kultury Cílem projektu je napomoci integraci romské menšiny do společenského života města. Usilujeme o to, aby jednak Romové měli pocit, že jsou platnými občany města, že mají stejné možnosti jako občané bílé pleti, jednak usilujeme o to, aby se většinová společnost dívala na Romy jinak, aby se zbavila předsudků a aby pochopila, že nelze odsuzovat člověka pro národnostní příslušnost, pro barvu pleti. Obě skupiny se mají co učit. Projekt zahrnuje činnosti, které jsou důležité v oblasti prevence negativních jevů (smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, vzdělávací, výchovné akce), dále poskytujeme poradenství v oblasti zaměstnanosti, hospodaření domácnosti, výchovy a vzdělávání dětí. Pomáháme dětem s přípravou do školy, snažíme se motivovat nejnadanější děti pro studium na střední (či vysoké škole). V roce 2008 vznikl v rámci projektu Služba pro rodiny s dětmi romský zájmový útvar (soubor), který jeho členové pojmenovali Čhave Devlestar. Soubor se věnoval v roce 2008 romskému folklornímu tanci a má za sebou několik veřejných vystoupení. V rámci vzájemných setkávání byly poskytovány další sociální služby. Potýkali jsme se ovšem s omezenými finančními prostředky. Naším záměrem není jen to, aby se soubor věnoval folkloru, tanci, ale tanec v tomto souboru je odrazovým můstkem, prostředkem navázání pevnějších vazeb s příslušníky romské menšiny pro realizaci záměru – integraci romské menšiny do většinové společnosti. Začít pracovat s Romy prostřednictvím tance se ukázalo jako rozumné. Využíváme vrozené muzikálnosti Romů a jejich až nečekané motivace. Tanec je prostě baví a jsou ochotni mu věnovat mnoho volného času, veřejná vystoupení jim dávají možnost zažít pocit radosti, úspěchu, uznání. Pro některé z nich poprvé v životě. Tanec v tomto souboru nám tedy otevírá cestu k Romům, během tanečních zkoušek, organizačních setkání, cest na vystoupení a během veřejných vystoupení se poznáváme, máme spolu možnost mluvit, sdělovat si informace, zkušenosti a hlavně působit. Vidíme, co je potřeba podpořit, co je možno začít formovat. Zatím jsme převážně nacvičovali romské čardáše, vystoupení jen dětí, dětí s dospělými, částečně i doplněná zpěvem. Doufáme, že repertoár budeme rozšiřovat, zejména moderní tanec láká více romskou mládež, která ve Vimperku opravdu potřebuje smysluplnou volnočasovou aktivitu, protože řada mladých propadá drogám. Činnost souboru se bude zaměřovat i na vzdělávání – z jakých tradic romský tanec vychází, jaké jsou kořeny romské kultury vůbec, odkud Romové pocházejí, jaké jsou jejich dějiny, význam rodného jazyka, postavení romštiny. Tato vzdělávací činnost se bude uskutečňovat formou krátkých přednášek, vyprávění, naučných jednoduchých letáčků. Další vzdělávání se uskuteční formou doučování dětí, formou naučných poznávacích výletů či zájezdů. Tato všestranná činnost v rámci projektu by měla posílit identitu Romů, měli by vědět, kdo jsou, odkud pocházejí, v čem se liší od většinové společnosti, budeme posilovat jejich sebevědomí, jejich vzdělání, zejména budeme podporovat vzdělávání dětí, aby v romské populaci vyrůstala i inteligence a pozitivní vzory. Budeme podporovat kompetence rodičů a celkově formovat uvědomění zodpovědnosti každého člověka za svůj život. Většinovou společnost budeme také vzdělávat a působit na ni (informačními letáky o romské kultuře, tradicích, historii) a na veřejných vystoupeních budou moci vidět, že Romové také něco dokáží, že mají práva jako všichni ostatní a že je nelze obecně odsuzovat jako celé etnikum. Cíl projektu: * Aktivní smysluplné trávení volného času romské menšiny ve Vimperku, doplněné o nenásilné sociální poradenství, výchovné působení na děti, na dospělé, vzdělávací činnosti posilující národnostní uvědomění Romů, motivaci jejich dětí ke studiu. * Vzdělávání většinové společnosti ve smyslu chápání zvláštností romské kultury. * Vzájemné poznávání romské menšiny a většinové společnosti (včetně setkávání a poznávání kultur na vystoupeních a kulturních akcích) * Vzájemné sbližování a integrace romské menšiny, zapojení této menšiny do společenského, kulturního, hospodářského i občanského života města. /zdroj:www.fch-vimperk.cz/

Adresa

Město: Vimperk
Okres: Prachatice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Um. skupina | Taneční

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist