Cesta

Popis subjektu

mezinárodní neziskové centrum založené na podporu kulturního porozumění a tolerance prostřednictvím umění. "sloužíme světu od r. 1993"

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Telefon: 00420 381 258 004
E-mail: cesta@cesta.cz
Webové stránky: www.cesta.cz
Poznámky: Filosofie projektu CESTA je mezinárodní neziskové centrum ke zlepšení kulturního porozumění a tolerance mezi lidmi prostřednictvím umění. Od svého založení v roce 1993 CESTA pořádá mezinárodní umělecké festivaly, komunitní projekty, skupinové výměny, pobyty a vývoj v globální informační síti pro umělce na všech polích uměleckého výrazu i kulturní práce. Koncept rozvoje kulturního porozumění je založen na uvědomění si toho, že tradiční dialog má své limity a předsudky. Skrze otevřené a pružné prostředí, CESTA usiluje o boření těchto omezení v obsaženém kontextu a o prezentaci alternativ pro použití v rozsáhlejším kontextu. Česká republika nám poskytuje vhodné umístění, jak z ideologického, tak i z ekonomického hlediska. V přeneseném slova smyslu je CESTA laboratoří, kde se kulturní práce snoubí s komunitními projekty. Nemyslíme si, že CESTA je natolik vyjímečná, že by její aktivity zůstaly nesrozumitelné pro okolí. Raději chceme být považováni za jeden projekt mezi mnoha, jež obsahuje známé i neznámé. Umění, podle nás, není limitováno abstraktnem, éteričností, ale rovněž obsahuje společenské vědomí. Tudíž společensko-politický aspekt kulturní práce je vlastní všem našim výsledkům i procesům, od našich událostí k uspořádání vnitřku objektu. UMĚNÍ A JEHO DOPAD Naše základní principy stojí na potřebě zlepšení všeobecné komunikace na globální úrovni. Hledáme různé alternativy prostřednictvím uměleckého výrazu, vyzýváme umělce i publikum čelit těmto tradicím, uvědomit si kulturní naléhavost a individuální proces během společné spolupráce. Často je velmi složité interpretovat současné umění už jen proto, že podléhá cenzuře. Pravděpodobně je to z důvodu, že práce není tak těžké interpretovat, jako je akceptovat. Umělec používá základní jazyk, snaží se zbavit tradiční interpretace, ta ale nepopiratelně vysvětluje jejich (naše) vlastní prostředí. Výběrem témat pro naše komunitní události (Dámská kavárna, Otevřená kulturní sít') a mezinárodní akce (Lhaní, Orient k Occidentu, Tváří v tvář Gender, "Doma" v cizině), máme v úmyslu provokovat společenské uvědomění tak, aby bylo dosaženo nenásilným a kreativním přístupem. UMĚNÍ A CIVILNÍ SPOLEČNOST Jak je zvykem v mnoha středo/východoevropských zemích, vývoj řetího sektoru(termín užívaný k vysvětlení nevládních organizací, charit, neziskových asociací aj.) je významým prvkem ve vytváření dopadu ekonomicky volného trhu.Definice třetího sektoru byla dosud v České republice příliš nejasná. Ačkoli stát pokládá třetí sektor za důležitý, není obsažen v nových zákonech týkajících se neziskových organizací. Mnoho prospěšných projektů bylo zrušeno, zatímco mnoho jich stále bojuje o přežití. Nesouhlasíme s názorem demokraticky zvolené vlády, že není třeba podporovat tyto projekty. Vývoj spolupráce je klíčem k záchraně a růstu. Třetí sektor potřebuje legitimnost a průhlednost k tomu, aby byl dosažitelný všem členům civilní společnosti. Nezisková organizace CESTA sbírá a sdílí informace o měnícím se zákonodárství v České republice. UMĚNÍ, ARCHITEKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Není tajemstvím, že industrializace České republiky zanechala velké škody na životním prostředí. Projektujeme renovaci Cesty tak, aby obsahovala ekologicky pozitivní prvky. Tento pokus je modelem pro další projekty v regionu. K adaptaci našeho celkového vybavení používáme místní materiály včetně obnovitelných energetických zdrojů, alternativních systémů odpadu. Chceme zachovat původní vzhled architektury. Tato rekonstrukce představuje méně známé, ale zoufale potřebné technologie, které jinak nemáme příležitost spatřit. Lidé, již pracující na vývoji ekologicky uvědomělého společenství, budou mít o jeden příklad navíc.

Adresa

Ulice: Novákova 387
PSČ: 390 01
Město: Tábor
Okres: Tábor
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

 • Pořadatel | Divadlo
 • Pořadatel | Film
 • Pořadatel | Hudba
 • Pořadatel | Literatura
 • Pořadatel | Tanec
 • Pořadatel | Výtvarné umění
 • Umělec | Hudba
 • Umělec | Výtvarné umění
 • Um. skupina | Výtvarná
 • Um. skupina | Hudební
 • Prostory | Galerie
 • Prostory | Hudební prostor
 • Prostory | Literatura
 • Prostory | Divadlo
 • Prostory | Kino

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist