Boris Jachnin

Popis subjektu

Knižní publikace - beletrie
Nahýbejte se z oken, básně, KNČB 1962
Na každé cestě leží klíče, povídky, KNČB 1963
Karmelínová lampa, pohádka, ilustrace H. Zmatlíková, Kvarta, Praha 1992
Město na cestě, ke knize fotografií Č.Budějovic od M. Tůmy, 1995
Seďte rovně !, texty 1963 - 2007, Kvarta Praha, 2. vydání 2008

Knižní publikace - filmové
Filmová estetická výchova, Filmový ústav, Praha 1968
Rainer Werner Fassbinder, /pod pseud. Jan Grulich/, Filmový ústav, Praha 1987
Greta Garbo, ČSFú Praha, 1988
Brigitte Bardotová, ČSFú Praha, 1989
Charles Chaplin, ČSFú Praha, 1989
Jan Procházka, ČSFú Praha, 1990
Jan Werich, ČSFú Praha, 1990
Walt Disney, ČSFú Praha, 1990

zdroj:http://borisjachnin.wz.cz/

Informace o subjektu

Životopis

Narozen v Praze, 1. 5. 1932
Otec praktický lékař /MUDr. Boris L. Jachnin/ nar.: 27. 6. 1898 ve Vitěbsku, popraven v Osvětimi 8.3.1944. O jeho rodině viz zmínka v knize M. Chagalla Ma vie.
Matka Marie, roz. Kolářová /1901-1963, o její jihočeské rodině viz knihu Josefa Kučery Zářivé ráno/, byla cizojazyčnou korespondentkou.

Jedináček od 4 let po úrazu kyčle nemocen, často v ústavech, školní docházku začal v 15 letech, absolvoval FAMU 1967.

Titul CSc., udělený na FFUK 1991 - kandidát věd o umění v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize.

Od roku 1955 žije v Českých Budějovicích, kde se oženil, má děti Martinu a Petra (vnoučata, pravnoučata).

Od roku 1948 statoval ve filmu, ve Vinohradském divadle a rozhlase, ale o herectví neměl zájem, jen o malířství, ale neuplatnil se, ač studoval večerní SŠUU. V Českých Budějovicích mohl pak realizovat několik výtvarných plakátů.

Byl zaměstnán jako osvětový pracovník, dramaturg a nakladatelský redaktor, v produkci KDO natočil dva výukové 16mm filmy, založil a vedl Filmový klub a v celostátním výboru vedl komisi pro film. kluby dětí a mládeže.

Tématem jeho diplomové i kandidátské práce byl model filmového školství u nás, současně již s přípravou učebnice a potřebné metodiky. Ale to se neuskutečnilo, ani obhajoba kandidátské práce a byl vyloučen ze Svazu novinářů.

Střídal od roku 1969 po dvacet let dělnická povolání, izolatér, noční hlídač, lisař, ostřič nástrojů, nýtař a skladník. Byl rehabilitován jako pracovník filmu a jako novinář v r.1991. Po roce 1989 vedl na univerzitách seminář Kinematografická média a na odb. středních školách Dějiny filmu, na FAMU Jazyk filmu pro 1. roč. režie.

zdroj: http://borisjachnin.wz.cz/

Kontaktní informace

Jméno: Boris Jachnin
Telefon: 00 420 386 354 101
E-mail: jachnin@volny.cz

Adresa

Ulice: Čechova 37
PSČ: 37001
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Film

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist