Alena Jaklová

Popis subjektu

vedoucí oddělení lingvistiky Ústavu bohemistiky FF JČU v Č. Budějovicích
vedoucí oborové rady českého jazyka

Informace o subjektu

Životopis

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Narozena 12. 3. 1951

Vzdělání:

1969 - 1973: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích; obory čeština - němčina

1974 - 1978: Filozofická fakulta UK v Praze; obory čeština - vědy společenské

1980: rigorózní zkouška v oboru Český jazyk; Filozofická fakulta UK v Praze

1981 - 1985: externí aspirantura v oboru Český jazyk; Ústav pro jazyk český ČSAV v Praze

1988: docentka pro obor Český jazyk; MŠ ČSSR

1993: habilitační řízení v oboru Český jazyk; Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2007: profesorka pro obor Český jazyk

Praxe v oboru: od 1976

Profesní specializace:

slovotvorba, stylistika a nauka o textu, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, interkulturní komunikace
Vědecké granty:

1986 - 1989
"Jazyk jako prostředek společenské komunikace, jeho úloha ve struktuře řízení společenských procesů a při formování společenského vědomí"
Státní výzkumný úkol IX - 8 - 7, řešitelské pracoviště: ÚJČ ČSAV Praha
Spoluřešitelka

2004 - 2006
"Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu"
Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/04/1034, řešitelské pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Spoluřešitelka

2005 - 2006
"Národnostní, sociální a ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století"
Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze
Odpovědná řešitelka

2005 - 2007
"Čechoamerická periodika"
Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/05/2402, řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Odpovědná řešitelka

Knižní publikace:

Persuasion through Words and Images. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2007, 263 s. (spoluatoři H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, P. Pácl)

Od informace k reklamě. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2007, 268 s. (spoluatoři H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, P. Pácl)

Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2006, 175 s.

Čechoamerická periodika 19. století. Brno, Akademické nakladatelství CERM, nakladatelství a vydavatelství NAUMA 2006, 333 s.

Interdisciplinární výzkum řečové činnosti mládeže. České Budějovice, Pedagogická fakulta 1986, 63 s.

Mluva mládeže v jižních Čechách. České Budějovice, Pedagogická fakulta 1984, 84 s.

Edice:

Člověk - jazyk - text. České Budějovice, Filozofická fakulta JU 2008, 380 s.

Komunikace - styl - text. České Budějovice, Filozofická fakulta JU 2006, 258 s.

Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU 1995, 114 s.

Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU 1994, 118 s.

Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU 1993, 112 s.

Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU 1992, 112 s.

Jednotná škola, její vznik, úkoly a problémy. České Budějovice, Pedagogická fakulta 1989, 221 s.

Dalších více než 90 publikací viz webové stránky Ústavu bohemistiky FF JU

Členství v profesních organizacích:

* předsedkyně pobočky Jazykovědného sdružení České republiky v Českých Budějovicích (v letech 1989 - 1994 a 2003 - 2007), dnes členka
* členka redakční rady Univerzitních novin (list Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana v Brně)
* členka redakční rady celoslovenského periodika Filologická revue (vydává Filologická fakulta Univerzity Mateje Bely v Banské Bystrici)
* členka ediční rady monografické periodické publikace Marketingové komunikace (vydává Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

členství ve vědeckých radách:
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

zdroj:http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/cv-jaklova.php

Kontaktní informace

Jméno: Alena Jaklová
Telefon: 00 420 387 774 849
E-mail: jaklova@ff.jcu.cz

Adresa

Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Kategorie umělce

  • Teoretik/kritik | Literatura

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist