A.J.V.A. centrum, o. s.

Popis subjektu

Jsme občanské sdružení, sdružení mladých lidí, jež spojila dohromady základní idea oživit kulturní život v Soběslavi a jeho okolí. Námi vyvíjené činnosti se větví do dvou základních oblastí. V rámci odvětví PRO CULTURE se snažíme pořádat zajímavé, nejen hudební kulturní akce a doplnit tak nabídku kultury v našem městě. V rámci odvětví PRO ACTIVE pak chceme vytvořit otevřený prostor, který bude poskytovat více alternativ pro smysluplné a aktivní trávení volného času. Název A.J.V.A. znamená Aktivní Jihočeská Všekulturní Asociace a plně vystihuje náš záměr vytvořit všekulturně zaměřené aktivní prostředí především pro mladé lidi. Pro věkovou skupinu zhruba od 13 do 26 let nejsou v našem městě dostatečné možnosti seberealizace, což má za následek uchylování se k jiným, převážně nežádoucím činnostem (konzumace alkoholu, drog, vandalismus…). Tuto situaci chceme naším projektem změnit.

Celý náš projekt je založen na otevřenosti a pozitivním přístupu k osobním schopnostem a ideálům účastníků. Zájemci se mohou zapojit do probíhajících programů (výtvarná a jiná tvůrčí činnost, pohybová činnost, studijní a ekologická činnost, hudebně zaměřená činnost), zároveň ale mohou navrhnout i vlastní projekty a realizovat si vlastní přání, k čemuž jim poskytneme dle našich možností maximální pomoc.Prosazujeme principy občanské společnosti, principy přirozeného vzdělávání, tolerantního a zodpovědného postoje k sobě i ostatním lidem, šetrnějšího užívání naší planety. Jsme si plně vědomi našeho práva na svobodné kulturní vyjádření.

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Adresa

Vyhledávání v databáziVyhledávání v kalendáři

TOPlist